Attefallshus utan bygglov i Stockholm

Det är nästan så man inte tror det är sant. Bygger man ett attefallshus i Stockholm som inte är större än 30kvm, t ex ett litet gästhus, behövs inget bygglov.

Anna-Lenas son Peter hade under några år arbetat utomlands som reseledare. Men nu började han längta hem till Sverige. Åtminstone ville han vara hemma under de fina sommarmånaderna. I Stockholm hade han blivit erbjuden jobb som rundtursguide på ett av muséerna, en chans som kanske aldrig skulle komma tillbaka. Så han tackade ja med detsamma.

Frågan var bara var han skulle bo. Innan han åkte utomlands hade han bott hos mamma och pappa utanför Stockholm, i skärgården. Han var ingen stadsmänniska och undrade hur han skulle klara av att bo i en tråkig lägenhet. Men så kom han på att han kunde fråga föräldrarna om de ville ha ett attefallshus på tomten.

Attefallshus blev en bra deal

Föräldrarna hade till hans förvåning tyckt att idén varit bra. Peter hade sparat en hel del pengar då han kört rundresor och inte behövt röra sin lön. Dessa hade han tänkt investera i huset. Han kunde bo där när han var hemma och föräldrarna kunde använda det som gäststuga när han inte bodde där.

Förutom att attefallshuset i Stockholm kom färdigt med allt var det skönt att slippa begära bygglov. Föräldrarnas hus skulle bli värt ännu mera. Om någon köpte huset hade de möjlighet att hyra ut attefallshuset och få in lite extra pengar. Det fanns så många plus, men det största var att han fick bo i skärgården och slapp stan. Läs på mer om nyckelfärdiga attefallshus här: www.attefallshusstockholm.nu

Brandisolering är ett effektivt skydd mot brand

Brand är en vanlig orsak till skador på människor, djur och byggnader. Det finns många olika metoder för skydd mot brand; ett exempel är brandisolering.

Bränder är mycket otäcka och kan snabbt generera en nedbrunnen byggnad med omfattande skador. Förutom brandisolering finns det andra bra metoder för brandskydd. Brandtätning, brandskyddsmålning och olika former av fogning är andra effektiva lösningar. Det är viktigt att göra allt som går för att stoppa en brands framfart.

Om en byggnad tar eld sprids branden snabbt via installationer för ventilation, el och vatten. Brandisolering kan stoppa branden så att den stannar där den är och inte förs vidare. Isolerande material används runt allt som kan framkalla en brand i tak, väggar och golv. Effektiv brandisolering finns för både privatpersoner och företag.

Brandisolering skyddar mot höga temperaturer

En brand kan uppstå av många olika anledningar, där höga temperaturer är ett exempel. Brandisolering förhindrar att gnistor och lågor når brandfarligt material och skyddar också mot höga temperaturer. Om en brand isoleras till rummet där branden uppstod blir skadorna mindre, och kostnaden blir också väsentligt lägre.

Hur går då en brandisolering till? En brandisolering utförs genom att man klär konstruktioner och rörsystem för ventilation, el och vatten med ett brandsäkert material. Här måste man vara noggrann så att man inte missar att isolera viktiga delar av byggnaden. För att du ska få en korrekt utförd brandisolering kan du kontakta ett företag som är specialiserade på brandskydd. Personalen är välutbildade och arbetar med typgodkända produkter.

Mer info kring brandisolering, kan du hitta på denna sida: brandisolering.nu

Balkonginglasning i Stockholm förlänger utesäsongen

Det är härligt med balkong, men i Stockholm är vädret skiftande och avgaserna påtagliga. Med hjälp av balkonginglasning slipper du både kyla och avgaser.

Med hjälp av balkonginglasning i Stockholm kan du få ut mer av både din balkong och de varma månaderna. Under de mörka och kalla vintermånaderna är det många som drömmer och längtar efter ljusa sommarnätter. Det är lätt hänt att romantisera sommaren och endast minnas de bra sakerna. Men om du är helt ärlig, hur många kvällar satt du egentligen på balkongen?

En balkong är härligt att ha, men det svenska klimatet kan vara bökigt. Om det inte är för kallt, så är det blåsigt eller fullt med mygg och getingar. Drömmen om en härlig sommarkväll på balkongen förblir oftast just en dröm.

Balkonginglasning för alla balkonger

På en inglasad balkong slipper du blåst, getingar och kyla. Du kan till och med sätta in en liten värmare, eller öppna ett fönster för att få perfekt temperatur. En inglasad balkong förlänger balkongsäsongen och kan dessutom fungera som både växthus och orangeri för den med gröna fingrar. Många använder sin inglasade balkong som en förlängning av vardagsrummet, vilket gör att boytan blir större.

Om du bor i Stockholm och är sugen på balkonginglasning kan du kontakta en specialiserad firma redan idag. En inglasad balkong är perfekt till både julmiddag och midsommarfirande, så det är aldrig fel tid att begära en offert. Glasen måttanpassas till din balkong, så att du kan njuta av fördelen med balkong mer än två kvällar om året.

Läs mer om balkonginglasning, gå till denna sida: https://www.balkonginglasning.nu/

Solcellspark kan ge klirr i kassan

När elpriserna stiger kan det vara läge att bygga en solcellspark. Då producerar du egen el och kan sälja överskottet för att få mer pengar i plånboken.

När elpriserna höjs drabbas både privatpersoner och företag. Stora industrier och små villor börjar se sig om efter alternativa ellösningar. Ett alternativ är att bygga en solcellspark. Då producerar du el för eget bruk och kan även sälja din överskottsel och få in extra pengar. Om du driver lantbruk eller har en industri har du förmodligen redan takytan för flera solceller.

En medelstor solcellspark kan producera mycket el, vilket verkligen kan göra skillnad på elräkningar och i plånboken. Många tror att solceller innebär att du behöver gå helt off grid, men så är det inte alls. Du kan fortfarande vara ansluten till ditt vanliga elnät och använda elnätsel när solcellerna inte räcker till.

Sälj överskottsel från din solcellspark

Om du är sugen på att bygga en solcellspark bör du först se över om du har plats. Om du har mycket takyta är det ett bra ställe att placera solcellerna, eftersom de då inte skuggas av andra byggnader eller träd. Du bör även kontakta ett företag som säljer solceller i större skala, så att ni tillsammans kan göra upp en plan.

Om du vill sälja din överskottsel från din solcellspark ska din anläggning vara godkänd. Många elbolag gör själva sin inspektion, men det finns även andra aktörer på marknaden. När din anläggning är installerad, inkopplad och godkänd kan du börja producera el och sälja din överskottsel.

Isolering i Eskilstuna – viktigt för huset

Att googla på “isolering i Eskilstuna” kan vara det viktigaste du gör om du ska köpa eller bygga hus i staden. Temperatur och luft inomhus ska ej underskattas.

När man talar om isolering kan det vara en referens till många olika fenomen. Det kan till exempel handla om social isolering, det vill säga att man spenderar all sin tid i ensamhet utan att träffa eller ha kontakt med några andra människor. Men det är inte den typ av isolering som det ska handla om här.

En annan form av isolering är ljudisolering. Men inte heller den isoleringen är det som tankarna ska dras åt i det här fallet. Istället handlar om det om isolering kopplat till temperatur och ett hus förmåga att göra det man kallar för att “andas”.

Ställ frågor om isolering

Det är lätt att bli förtjust i ett charmigt hus i en mindre stad som man tänker kommer vara perfekt att slå sig ned i och bilda familj. Som till exempel i Eskilstuna. Frågan du dock måste ställa dig är i vilket skick huset är i – och i synnerhet kopplat till just isoleringen.

För att få svar på sådana frågor kan det krävas att du tar in en andra åsikt från någon som är expert på isolering i Eskilstuna. Om du inte gör det måste du vara beredd på att det kan komma som en smärre chock när temperaturen och luften i huset inte är så bra som du hade förväntat dig.

Även skyddsrum behöver förses med brandskydd

I bistra tider bör kommuner se över sin beredskapsplan och sitt brandskydd. Inte minst gäller det skyddsrum som behöver kunna motstå brand i ovanliggande hus.

Bistra tider gjorde att kommunen såg över sin beredskapsplan och sitt brandskydd. Det fanns förvisso en plan, men den hade inte uppdaterats på flera år. Men nu var det dags att ta tag i en del saker. Inte minst för att lugna kommunens invånare och visa att man tog den hårdnande världssituationen på allvar.

Det skulle bland annat ordnas med fler skyddsrum. Efter en genomgång hade man kommit fram till att det fanns en del utrymmen i de kommunala flerbostadshusen som skulle kunna nyttjas till detta. Dessutom skulle det byggas en del nytt där man även skulle planera för att få plats med fler skyddsrum.

Brandskydd i händelse av bombningar

De utrymmen som redan fanns skulle också ses över och förses med kompletterande skydd. Detta behövdes för att de skulle uppfylla kraven för att godkännas som skyddsrum. Det var inte säkert att ett vanligt källarutrymme skulle duga som det var. Det behövdes förstärkas för att det i värsta fall skulle kunna motstå ett bombanfall.

Ifall det verkligen skulle bli tal om bombning så var det naturligtvis också risk att de bombade byggnaderna började brinna. Skyddsrummen skulle därför förses med det allra bästa brandskydd som gick att ordna. De människor som kanske, men förhoppningsvis aldrig, skulle behöva söka skydd där skulle kunna känna sig alldeles säkra. Något annat var inte att tänka på.

Rörinspektion i Stockholm – undvik problem

Det är alltid bättre att förekomma än förekommas, sägs det ibland. Problem med avloppsrör kan förebyggas genom att låta utföra rörinspektion i Stockholm.

Du är ordförande i en bostadsrättsförening. Fastigheterna byggdes på 1950-talet och du befarar att innanmätet i form av rörledningar har blivit skadade. Du har fått höra din fastighetsskötare vidarebefordra en del klagomål från hyresgäster. Din styrelse har dock alltid velat hålla hyrorna låga, vilket gjort att underhållet blivit eftersatt.

Nu tänker du sätta ner foten. Du förklarar för styrelsen vad ett eventuellt stambyte skulle innebära. En sådan investering skulle drabba föreningens ekonomi hårt och hyrorna skulle behöva höjas drastiskt. Under ett stambyte skulle hyresgästerna till och med behöva evakueras. Men föreslår du, vi kan ju börja med att kontrollera vilken status våra avloppsrör har,.

Rörinspektion görs av firma med specialister

Din argumentation går hem hos styrelsen och du beställer rörinspektion från en firma som specialiserat sig på rörinspektion i Stockholm. Företaget gör en kamerainspektion av samtliga rörstammar. Du får en dokumentation och ett protokoll efter att inspektionen genomförts. Det visar sig att det finns några relativt obetydliga skador men också tendenser till proppbildning på vissa ställen.

Vid ett efterföljande styrelsemöte informerar du styrelsen. Till allas lättnad behövs inga stambyten. Däremot bör högtrycksspolning göras i förebyggande syfte. Därefter bör rören kontrolleras en gång till med kamera. Skulle det då synas exempelvis frätskador på rören kan det bli aktuellt med relining. En sådan åtgärd är enklare att genomföra än stambyte och kostnaden är heller inte lika hög.

Mer info kring rörinspektion, kan du se på denna sida: rörinspektionstockholm.se

Installera solceller och ta klivet mot framtiden

Att installera solceller är ett säkert sätt att framtidssäkra livet – både för dig själv och för hela planeten. Många menar att solenergi är bästa grejen.

Vad framtiden har i sitt sköte är inte möjligt för vanliga människor att sia om. Inte ens de som är experter på frågor som rör miljö och klimat verkar vara överens om hur läget kommer utveckla sig, och vad som är den bästa vägen framåt för oss som bor på planeten Jorden.

Däremot är det fullt möjligt för alla och envar att försöka göra sitt bästa för att framtidssäkra livet. Både det personliga livet och livet på planeten i stort. Det är inte ovanligt att vända sig uppåt när det kommer till dessa försök. Inte till någon högre makt då, utan till solen. Solenergi är nämligen något som många anser vara nyckeln till ett hållbart liv på vår planet.

Installera solceller för att producera egen el

Men du behöver alls inte vänta till framtiden för att få tag på ett bra och prisvärt solcellspaket för villa. Redan idag är teknologin kring solceller så utvecklad att den är lönsam även för privatpersoner. Det har hänt en hel del på området bara de senaste fem åren.

Att använda sig av solceller kan göra att du blir självförsörjande på el. Allt beror på hur mycket sol området du bor i brukar få, och hur stora solpaneler du installerar. Du kan till och med hamna i läget att du producerar mer energi än vad du gör av med – och då är det möjligt att sälja överskottet till det allmänna elnätet. Verkligen något att tänka på, för framtidens skull.

Köpa pool till sommaren

När det är varmt ute så är det många som lockas av att köpa en pool till sin trädgård. Ett sätt att svalka ner sig och att kunna njuta extra av sommaren.

En pool är något som man kan längta efter när som helst på året, men ändå är det när man är mitt i sommaren som drömmen brukar blomma ut lite extra. Kanske har man vänner eller grannar som har en pool i sin trädgård och själv får man sitta på en stekhet uteplats och höra hur de plaskar. Eller så har man barn som tjatar om att få en badmöjlighet hemma.

Idag är det just precis många barn som vill ha en pool därhemma. Men pooler är även något som nyttjas av alla åldrar. Det beror på hur stor pool man köper och vilken nytta man har tänkt sig att ha av den. För pooler finns i alla utföranden som man kan tänka sig, och mer därtill.

Planera för att köpa pool

När man låter sin dröm flöda så kanske man börjar med att tänka att man vill ha en stor pool som man kan simma i, och där hela släkten får plats. Men om man lägger för och emot så kanske resultatet istället landar på att man ska satsa på att köpa spabad till sin trädgård. Ett alternativ som på många sätt kan fylla de behov man har.

Det viktiga, när man ska köpa pool, är att man just har definierat alla de behov man har och även vilka resurser som finns.

Attefallshus i Stockholm – en semesterbostad

Ett attefallshus i Stockholm är ett utmärkt alternativ för turister som vill ha en liten stuga att bo i under sin semester. Med ett sovloft på stugan får hela familjen att plats att sova.

Funderar du på att bygga ett attefallshus på din tomt i Stockholm för att hyra ut? Har du plats på tomten så är det bara att slå till, för ett attefallshus kan vara en mycket bra investering. Du har möjlighet att hyra ut den lilla stugan till turister som kommer för att semestra i Stockholm under sommaren.

Även under vintern kan det vara möjligt att hyra ut ditt attefallshus till turister som vill åka på fjällsemester eller kanske komma iväg under jultiden för att gå på julmarknad. Ja möjligheterna är många och om du är bra på att marknadsföra din lilla stuga så kommer du att kunna hyra ut den utan problem.

Ett sovloft gör ditt attefallshus mer attraktivt

När du går i byggtankar så kan det vara bra att fundera över de bästa lösningarna för ditt attefallshus. Ta gärna hjälp av någon som tidigare byggt ett attefallshus. Det finns många varianter på attefallshus på marknaden; du kan bygga ett från grunden, köpa en byggsats eller ett nyckelfärdigt hus som är klart att användas direkt.

En sak som du gärna bör lägga till är ett sovloft, för det kommer att göra stugan mer attraktiv eftersom det kommer finnas större yta. Med ett sovloft och gärna ett bäddbar soffa så kommer även den lite större familjen också att få plats i stugan.