Även skyddsrum behöver förses med brandskydd

I bistra tider bör kommuner se över sin beredskapsplan och sitt brandskydd. Inte minst gäller det skyddsrum som behöver kunna motstå brand i ovanliggande hus.

Bistra tider gjorde att kommunen såg över sin beredskapsplan och sitt brandskydd. Det fanns förvisso en plan, men den hade inte uppdaterats på flera år. Men nu var det dags att ta tag i en del saker. Inte minst för att lugna kommunens invånare och visa att man tog den hårdnande världssituationen på allvar.

Det skulle bland annat ordnas med fler skyddsrum. Efter en genomgång hade man kommit fram till att det fanns en del utrymmen i de kommunala flerbostadshusen som skulle kunna nyttjas till detta. Dessutom skulle det byggas en del nytt där man även skulle planera för att få plats med fler skyddsrum.

Brandskydd i händelse av bombningar

De utrymmen som redan fanns skulle också ses över och förses med kompletterande skydd. Detta behövdes för att de skulle uppfylla kraven för att godkännas som skyddsrum. Det var inte säkert att ett vanligt källarutrymme skulle duga som det var. Det behövdes förstärkas för att det i värsta fall skulle kunna motstå ett bombanfall.

Ifall det verkligen skulle bli tal om bombning så var det naturligtvis också risk att de bombade byggnaderna började brinna. Skyddsrummen skulle därför förses med det allra bästa brandskydd som gick att ordna. De människor som kanske, men förhoppningsvis aldrig, skulle behöva söka skydd där skulle kunna känna sig alldeles säkra. Något annat var inte att tänka på.