Rörinspektion i Stockholm – undvik problem

Det är alltid bättre att förekomma än förekommas, sägs det ibland. Problem med avloppsrör kan förebyggas genom att låta utföra rörinspektion i Stockholm.

Du är ordförande i en bostadsrättsförening. Fastigheterna byggdes på 1950-talet och du befarar att innanmätet i form av rörledningar har blivit skadade. Du har fått höra din fastighetsskötare vidarebefordra en del klagomål från hyresgäster. Din styrelse har dock alltid velat hålla hyrorna låga, vilket gjort att underhållet blivit eftersatt.

Nu tänker du sätta ner foten. Du förklarar för styrelsen vad ett eventuellt stambyte skulle innebära. En sådan investering skulle drabba föreningens ekonomi hårt och hyrorna skulle behöva höjas drastiskt. Under ett stambyte skulle hyresgästerna till och med behöva evakueras. Men föreslår du, vi kan ju börja med att kontrollera vilken status våra avloppsrör har,.

Rörinspektion görs av firma med specialister

Din argumentation går hem hos styrelsen och du beställer rörinspektion från en firma som specialiserat sig på rörinspektion i Stockholm. Företaget gör en kamerainspektion av samtliga rörstammar. Du får en dokumentation och ett protokoll efter att inspektionen genomförts. Det visar sig att det finns några relativt obetydliga skador men också tendenser till proppbildning på vissa ställen.

Vid ett efterföljande styrelsemöte informerar du styrelsen. Till allas lättnad behövs inga stambyten. Däremot bör högtrycksspolning göras i förebyggande syfte. Därefter bör rören kontrolleras en gång till med kamera. Skulle det då synas exempelvis frätskador på rören kan det bli aktuellt med relining. En sådan åtgärd är enklare att genomföra än stambyte och kostnaden är heller inte lika hög.

Mer info kring rörinspektion, kan du se på denna sida: rörinspektionstockholm.se