Bergspräckning är en skonsam metod att få bort berg i Stockholm

Ta bort berg kan man göra på flera sätt. Ett vanligt sätt att ta bort berg i Stockholm kallas för bergspräckning. Det är mer skonsamt än bergsprängning.

När man ska bygga något nytt kan problem ofta uppstå. Det som ser ut som en gräsplätt döljer i själva verket ett stort berg. Många tycker det känns stabilt och tryggt att bygga på berg och menar att berget ska få vara kvar. De har inte fel i frågan när det handlar om att berg är stabilt. Däremot är det inte alltid optimalt att berget ska vara kvar på marknivå.

Då får man ta bort berget innan det är dags att bygga. När det gäller andra material kan man bara beställa en grävskopa och schakta bort det. Jord är ett sådant exempel, där kan rejäla grävmaskiner ta bort det som inte ska finnas kvar för byggnationen. Berg däremot är i befintligt skick svårt att ta bort med grävskopa. Därför krävs det andra metoder.

Använd bergspräckning för att ta bort berg 

Det är först när berget är i mindre stenblock som man med hjälp av hjullastare och lastbil kan frakta bort det. För att få berget i smådelar tänker många att man ska fram med dynamiten och spränga bort allt. I vissa fall fungerar det ypperligt, men det är inte alltid det gör det i Stockholm. Riskerna med sprängskador på andra hus är alltför stora.

Därför använder man sig gärna av metoden bergspräckning i Stockholm istället. Det är en skonsam metod som är så gott som dammfri och även vibrationsfri. Det är perfekt att använda sig i miljöer som är tätbebyggda eller har fastigheter som på ett eller annat sätt är ömtåliga. Eftersom det finns många historiska hus i Stockholm är detta ett perfekt sätt att ta bort berg på där.