Renovera utan risker

Att bygga om och att renovera är alltid en kostnadsfråga. För många är det pengar och den egna ekonomin som står i vägen för att man ska förverkliga de projekt man drömt om. Det kostar helt enkelt pengar att renovera ett kök eller ett badrum – de två områden som står högst på mångas önskelista. Rådet är dock att man sparar och lägger undan snarare än att – som många gör – hugger in på egen hand.

Idag renoverar svensken mer än någonsin tidigare. Aldrig förr har vi lagt ner så mycket pengar på våra egna bostäder än idag. Istället för att resa, köpa nya bilar eller andra extravaganser så prioriterar vi våra hem. Detta lär även fortsätta med tanke på det nuvarande läget i världen: ingenting tyder på att vi kommer att sluta renovera och hitta nya lösningar för att skapa våra drömhem. Det är snarare tvärtom. Roligt – men inte helt utan risker.

Felet många gör är att man överskattar den egna förmågan. Man använder youtube och olika guider på nätet för att se hur man ska bygga och därefter så anser man sig kunna ro projektet i land. Det kan gå, men det är givetvis också en fråga om projektets storlek. Att renovera en hall och exempelvis lägga in ett nytt golv i en sådan handlar om mindre risker. Där kan man ha råd att misslyckas, börja om och slutligen få ett ganska bra resultat. Handlar det däremot om kök och badrum så bör man tänka ett extra varv.

Fler vattenskador oroar

Ökningen av vattenskador i Sverige hänger ihop med den nya renoveringstrenden. Fler renoverar utan professionell hjälp – och därmed syns också en ökad problematik både vad gäller vatten- och fuktskador. Talande i sammanhanget är dessutom att köket idag är det område där flest vattenskador sker. Idag använder vi fler maskiner – frys, kyl, ismaskiner, kaffemaskiner – som kopplas in i vattensystemet.

Maskiner som inte är anpassade och som monteras felaktigt: det höga trycket kan skapa problem som i sin tur leder till att vattenskador uppkommer. Inte sällan så kan man härleda detta till privata renoveringar.

Badrummet är god tvåa på listan över vattenskador. Även om informationen blivit bättre och reglerna skarpare kring exempelvis fuktspärrar och annat så inträffar både vatten och fuktskador årligen – och ofta – i svenska badrum. Det finns, baserat på allt detta, också en tumregel att rätta sig efter; ett gott råd till alla hemmabyggare: rör din renovering vatten – ta professionell hjälp.

Anlita proffs för din badrumsrenovering

Det kostar mer pengar att ta professionell hjälp i samband med exempelvis en badrumsrenovering – eller en köks-dito. Men, det finns också ett värde i det. Flera stycken sådana om man ska vara korrekt. Fördelarna är fler än nackdelarna och då man dessutom kan använda rot-avdraget så behöver inte kostnaden bli fullt så stor som många verkar ta för givet. Vi räknar upp några fördelar med att välja den säkra vägen i form av en professionell firma:

  • Du får kvalitet. Väljer du en firma för rördragning, montering, kakelsättning och allt annat som rör din badrumsrenovering så får du också kvalitet för pengarna – kvalitet in i minsta detalj.
  • Du får garanti. Du får – givet vilket företag du väljer – både garanti på arbetet och på materialet. Det ger trygghet.
  • Värdeökning. Renoverar du för att sälja bostaden? Det är ingen dum idé. Att erbjuda spekulanter ett fräscht badrum kan vara en nyckel till att få ett högre slutpris. Detta förutsätter att renoveringen är professionell. En annan sak gäller dolda fel. Har du renoverat själv så bär du ansvaret i framtiden om något skulle visa sig vara felaktigt. Kommer en vattenskada som en följd av att du gjort fel så är du också den som kommer att få ta kostnaden. Väljer du professionell hjälp så är det företagets ansvar och du kan också slappna av i samband med att du skriver under avtalet för försäljningen.
  • Du får tid över. Alla projekt ser enkla ut på Youtube. Sanningen är emellertid den att det tar tid – lång tid – att renovera. Du kommer att få ge upp väldigt mycket och har du ett heltidsjobb vid sidan av så kommer många tunga kvällar och helger att spenderas i badrummet som ska renoveras. Har du den tiden? Professionell hjälp är den enkla, säkra vägen till ett snyggt badrum.