Fönsterrenovering i Stockholm med stilkänsla

För att renovera fönster i ett äldre hus krävs det genuint kunnande och känsla för tradition. Fönsterrenovering i Stockholm utförs av kunniga hantverkare.

Fönster i villor och i fastigheter med lägenheter lever ett påfrestande liv. Glaset i fönstret klarar sig oftast förvånansvärt bra trots starka vindar och hällande regn. Däremot har karmar, spröjsar och beslag en tendens att åldras. Och naturligtvis ska isolering av fönster med tätningslister och drev vara intakt så att inte energin lämnar huset.

Vad görs då vid en fönsterrenovering? Alla träytor behandlas med grundolja. Rötskadat virke i fönsterbågar och karmar ersätts med nytt trä. Beslag som är trasiga blir utbytta. Hörnbeslag och fönsterbleck rostskyddsbehandlas för målning. Vid behov tätas fönstren och spaltventiler kan installeras.

Fasad- och fönsterrenovering i Stockholm

Du är anställd som byggchef i ett fastighetsbolag som har ett stort bestånd av hyreslägenheter. Ett stort antal hus är i behov av omfattande renovering inklusive fasad- och fönsterrenovering. Syftet är i första hand att ett sådant renoveringsarbete ger lägre läckage av energi via väggar och fasad. Samtidigt ger det förutsättningar till omförhandling av hyror. Och lägenheterna blir mer attraktiva på bostadsmarknaden.

För att få arbetet med att renovera fönster utfört, kontaktar du ett företag som specialiserat sig på bland annat fönsterrenovering. Firman kan erbjuda flera typer av fönster i PVC eller aluminium. Båda typerna har låga underhållskostnader och har lång livslängd och samtidigt ger de ett lågt energiläckage. Ett alternativ är att installera energiglas som medger att solvärme släpps in i huset men stannar kvar inomhus.