Fogfria golv till företaget

Golvet är något som är mycket kraftigt utsatt, generellt sett. Men på många företag kan fogfria golv vara ett måste för att få den funktion man önskar sig.

På många industrier, och tillverkande företag, är golvet mycket hårt ansatt. Det kan vara oljor och kemikalier, värme och vatten som lätt kommer ut på golvet. Då behöver man ett golv som är tåligt och som inte reagerar negativt på det som golvet blir utsatt för.

Av den anledningen är det många som väljer fogfria golv till sina maskinhallar, lager och övriga ytor på företaget. Golv som tål allt som kan hända och som dessutom är lätta att rengöra och underhålla. Men eftersom det också kan förekomma miljöfarliga vätskor och material, så är det viktigt att detta inte smiter ner i marken genom springor i golvet.

Miljövänligt med fogfria golv

När man väljer fogfria golv till företaget, så väljer man ett golv som är som ett skydd för miljön runtomkring. Man håller alla miljöfarliga vätskor och material inom lokalen, och kan styra över vad som kommer ut i avloppssystem samt mark. Det sker genom att man har speciella brunnar och filter, samt att man kan välja vilka medel man sanerar med.

Det man ska tänka på, när man installerar fogfria golv, är att det måste vara en lutning mot brunnar. Och att man även måste ha avrinning med ganska täta avstånd. Allt för att det inte ska bli vatten och andra vätskor liggande på golvet, som kan innebära en halkrisk.