En takläggare vet vilket tak som håller i hundra år i Stockholm

Återbruka eller lägga nytt? Många letar tips från sin takläggare vilket tak som är bäst och billigast i Stockholm. Här får du tips på de mest hållbara taken.

Du vet säkert att du bör ta in offerter från flera olika takläggare i Stockholm när du ska lägga om taket. Men innan du börjar ringa runt behöver du veta vilken typ av tak du vill lägga på huset. Annars kommer ju offerterna bli väldigt osäkra. Dessutom är det alltid bra att planera i förväg för att till exempel undvika obehagliga överraskningar.

Även om det till exempel ligger betongpannor på taket idag är det inte säkert att du kommer vilja byta dem mot nya pannor av betong. Du kan faktiskt vinna mycket på att ta reda på vilken typ av tak som lämpar sig bäst för just ditt hus i Stockholm – både estetiskt och kostnadsmässigt.

Takläggare lägger alltid tak efter både smak och klimat

Stockholm har ett varierat klimat under året med snö på vintern och sol på sommaren. Ett tak måste helt enkelt stå ut med mycket och dessutom vill man inte behöva lägga om det för ofta. Då kan det vara en god idé att satsa på ett tak som håller hög kvalitet och som har lång livslängd – eller kanske att återbruka gamla pannor?

Många tak från mitten av 1900-talet har just betongplattor. Eftersom de har en uppskattad livslängd på ungefär 50 år börjar det förmodligen bli dags att byta ut dem. Betong var billigt förr och fick ofta ersätta tegelpannor. Men tillverkningen av betongpannor släpper ut stora mängder koldioxid och de anses ha kort livslängd.

En takläggare kan hjälpa dig återbruka tegelpannor

Även tegelpannor kräver förstås naturresurser vid tillverkningen. När man lägger tegelpannor kan man däremot överväga att byta ut dem mot återbrukade tegelpannor, det vill säga att man använder tegelpannor som har legat på ett annat tak tidigare. Tegelpannor av hög kvalitet håller inte sällan i hundra år eller mer.

Möjligheterna att återbruka tegel är med andra ord stora. Dessutom kan man öka livslängden på tegelpannor genom att regelbundet tvätta dem och genom att lägga på en skyddande beläggning. Fråga gärna en takläggare om de kan hjälpa dig med att återbruka gamla tegelpannor. Om inte annat ger det karaktär till huset.

Plåttak är det billigaste i längden – fråga din takläggare

Många vill ha ett tak som är så billigt och så underhållsfritt som möjligt. Om du också letar efter billigt och långlivat tak är dubbelfalsat plåttak förmodligen ditt bästa alternativ. Plåttak har blivit allt mer populärt de senaste årtiondena och det beror förmodligen på dess goda egenskaper.

Om du inte vill ha shingles, som bara har en livslängd på tjugo år, är plåt det billigaste taket. Tidigare var plåt ganska dyrt men med nya tillverkningsprocesser har priset sjunkit. Ett plåttak som har underhållits på rätt sätt kan mycket väl hålla i 100 år, under förutsättning att takpappen undertill också håller. Så plåttak är förmodligen billigast i längden!