Elektriker Täby – anlita alltid en behörig elektriker 

Dags att dra ny el i din villa i Täby? Planerar du att installera en laddbox för mer effektiv laddning av bilen – eller har du lekt med tanken på att installera solceller på taket? 

Gemensamt mellan alla dessa projekt är att de kräver en behörig elektriker i Täby och att du också måste – enligt Elsäkerhetslagen – anlita en sådan. Till skillnad mot andra renoveringar och andra områden så handlar det inte om en kraftfull rekommendation – det är ett absolut måste att anlita en behörig elektriker i Täby då det handlar om saker som rör elektricitet. 

Elektriker Täby – en ren investering 

Varför? Det är den givna frågan och den kommer också med ett lika givet svar. Du måste anlita en behörig elektriker i Täby av den enkla anledningen att elektricitet är livsfarligt. Dels så kan felhantering innebära livsfara vid en direkt kontakt, dels så handlar det också om faror som finns på längre sikt. 

El är, gällande det senare, den vanligaste orsaken till bränder i svenska hem och inte sällan så är det frukten av en undermålig, lekmannamässigt utför installation som är bakomliggande. En elektriker i Täby blir, genom detta, en rejäl investering i den egna säkerheten. 

Ekonomiska fördelar med att anlita en elektriker 

Med tanke på att man idag också kan använda Rot-avdraget så blir kostnaden också ganska modest. Du kan dra av 30 % av den totala kostnaden för arbetet på din deklaration. Beloppet motsvarande Rot dras dessutom direkt på fakturan och du behöver inte göra mer än att säga att du vill använda denna förmånliga skatterabatt. 

Det kan även finnas andra avdrag att göra i samband med att du anlitar en elektriker i Täby. Gäller det exempelvis en installation av solceller eller en laddbox så kan du söka Grön Teknik-avdrag och det innebär att du kan dra av 50% av den totala kostnaden för både material och arbetet som din elektriker i Täby lägger ner. Det kan inte kombineras med Rot, men är också än mer förmånligt. Kolla med fördel upp detta innan och rådfråga gärna företaget du anlitar innan hur allting går till.