Förarbete tapetsering – ett avgörande moment

Ska du tapetsera så finns det en detalj i arbetet som inte får försummas eller negligeras. Förarbetet. Det förarbete du gör kommer nämligen till mångt och mycket vara avgörande för det färdiga resultatet. Ett dåligt förarbete kommer att ge ett undermålig slutresultat. Lägger du däremot ner mer tid på det lite tråkigare jobbet så belönas du i slutändan.

Vad innebär då förarbetet inför en tapetsering? Det beror först och främst på vilket underlag det är och på vilken typ av tapet du väljer. Olika tapeter har olika egenskaper. Det gör också att förarbetet ser annorlunda ut beroende på om du exempelvis har en Non-Woven-tapet eller en billigare tapet i papp. Underlaget avgör förarbetet.

Oavsett vilken typ av vägg det handlar om – Målad yta, Betong, Puts, Gips, Glasfiberväv eller exempelvis en redan tapetserad vägg – så kommer ytan i fråga att behöva var slät, torr och fast förankrad. Det gör att vi kan rada upp några generella tips kring hur förarbetet ska se ut.

Så ser ditt förarbete inför tapetsering ut

  1. Börja alltid med att förenkla för dig själv. Ta undan alla möbler och se till att du har space att röra dig på. Se till att täcka golvet och se till att ta bort alla spikar och skruvar samt att bryta strömmen och skruva loss vägguttagen.
  2. Ta bort alla överflödig tapet. Har du tapet på väggarna så ska du dra bort så mycket som möjligt av denna. Speciellt viktigt är det vid alla skarvar. Använd en skrapa.
  3. Spackla. Alla ojämnheter ska spacklas igen. Var noggrann med detta.
  4. Slipa. Som sagt, väggen ska vara slät och därför ska du också slipa till de ytor du spacklat.
  5. Större ojämnheter och hål? Börja med att använda en trekantsskrapa för att få till en jämnare yta. Därefter så ska du spackla, sätta fast vävtejp och spackla ännu en gång innan du låter det torka. Avsluta – som ovan – med att sandpappra.
  6. Tvätta av alla målade ytor med en tvättsvamp.
  7. Måla. Har du en tapet under med en starka färger och stora färgskiftningar så ska du måla. Detta för att det inte ska lysa igenom. Vi kan även säga att om du har en betongvägg så ska denna målas genom en förlimning innan.

Spackla hörn innan tapetsering?

Ska man spackla hörn innan tapetsering? Ja, det ska man. Innerhörn och ytterhörn ska spacklas. För att spackla innerhörn så räcker det med två lager spackel och där du använder dig av en spackelremsa för det första lagret – och där du vid det andra varvet täcker med ett ytlager. Du kan göra samma sak vid övergången mellan vägg och tak också. Detta om du inte tänkt dig att använda taklister.

Ytterhörn måste skyddas och du ska bygga upp en stabilitet runt dessa. Det gör du med fördel genom att använda en multiflexremsa som du sedan fäster med två-tre lager spackel som därefter slipas. Även hörnskydd är ett alternativ, men multiflexremsan är det enkla alternativet för dig som hemmafixare.

Behöver jag förlimma inför tapetsering?

Du kommer att behöva förlimma underlaget om detta handlar om ett Starkt sugande sådant . Detta förutsatt att det står så på den tapet du köpt. I så fall räknas exempelvis betong som ett sådant underlag. Men – ett tips är att du väljer att förlimma oavsett vilket underlag det handlar om. Det tar inte så lång tid och det ger en fördel i att ytan som ska tapetseras hålls fuktig under en längre tid. Det är bra sett till att du får ett mindre stressigt projekt framför sig och kan tapetsera i lugn och ro.

Grundmåla innan tapetsering?

Samma sak gäller här som vid förlimning. Läs på tapeten innan och se om grundmålning rekommenderas. En detalj är emellertid avgörande oavsett. Har du en mörk tapet eller vägg under som du ska tapetsera ovanpå så bör du också grundmåla. Detta av den enkla anledningen att du annars kommer att se att den mörka färgen kommer att synas igenom. Där bör du alltid ta de säkra före det osäkra.